Algemene Voorwaarden

1. Begrippen en definities

1.1 Alvorens we de algemene voorwaarden benoemen willen we eerst de algemene begrippen benoemen die hier van toepassing zijn. Dit mede om verwarringen tegen te gaan.

De Auteur: Met auteur bedoelen wij de eigenaar van de website of diegene die artikelen schrijven. Dit kunnen nooit ofte nimmer reacties zijn, al is dit in de vorm van een artikel.

Inhoud: Met de inhoud wordt alles bedoeld wat door de auteur geschreven is, dit is ook van toepassing op het niet directe web verkeer vanaf de website zoals de E-mail.

Website: Als we spreken over website dan bedoelen we hiermee het domein: https://onlinedatingwolf.nl, inclusief alle subdomeinen.

Bezoeker: Een bezoeker is iemand die de informatie op de website bekijkt, deelt of op een andere vorm ontvangt. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de onbewuste bezoeker die de algemene voorwaarden niet heeft ingezien (staat duidelijk op de voorpagina).

Review: Op de website worden producten of ideeën beoordeelt, dit aan de hand van een cijfer. Het gaat hier om een beoordeling.

Malware: Dit kan een virus of een ander softwareprogramma zijn dat ontwikkeld is om toegang te geven tot (of gebruik van) een computersysteem waarna er schade optreed in de vorm van een defect, vertraging of verstoring. Dit heeft nare gevolgen voor het normaal gesproken gewenste gebruik van computer, tablet of andere vorm waarop de website bekeken kan worden.

Sanctie: Met een sanctie bedoelen wij (tijdelijke) maatregelen voor bepaald gedrag op de website.

2.Inhoud

2.1 Deze website weergeeft een mening en daarbij een visie van de auteur. Dit gegeven waarbij informatie en daarbij een mening wordt gegeven is volkomen vrijblijvend van aard, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij met de aangeboden informatie doet. De auteur kan geen garantie geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud, dit mede door opvattingen en eigen meningen van de auteur(s). Wel doen we onze uiterste best om dit te garanderen.

Bij het oordelen van een review maken we gebruik van onze eigen visie. Dit berust deels op feiten en deels op de opgedane ervaring met het product, zoals bovenstaand kunnen we hier ook geen garanties voor geven.

2.2 De gegeven verwijzingen naar andere pagina’s dan het domein www.onlinedatingwolf.nl staan onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gegeven link staat los van de opvattingen van de website. Wij delen daarom niet de opvattingen van de auteur van de desbetreffende website.

2.3 Deze website heeft haar content samengesteld om bepaalde doelen na te streven en dit komt voort uit een eigen ideologie. De auteur kan bepaalde voorbeelden noemen die extreem zijn, dit kan het gevolg zijn van een vergelijking of bewustmaking. Nooit ofte nimmer is er sprake van het beledigen van groepen of individuen.

2.4 De bezoeker van de website gaat akkoord met de algemene voorwaarden en staat daarmee toe dat de website statistische gegevens opslaat, wij doen dit intern en leveren niets naar een andere partij zoals Google. De gegevens zullen door Onlinedatingwolf nooit gedeeld worden met anderen, hiervoor dient de bezoeker toestemming te verlenen.

3. Auteursrecht

3.1 De auteur van deze website heeft geen enkele intentie om ook maar enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken. De auteur plaatst bestanden waarvan er geen auteursrechtelijke bescherming aanwezig is, dit doet de auteur van websites die afbeeldingen vrijgeven of waarvan door algemeen gebruik de informatie niet meer van terug te vinden is, het achterhalen van eigenaar. Vermeldingen van merknamen en verwijzingen blijven door ons ongewijzigd, al niet anders expliciet aangegeven. In gevallen van overéénstemming met de eigenaar houden we ons aan de afgesproken voorwaarden, hiervoor geven we geen nader verklaring.

Mocht er ondanks de maatregelen iets wat auteursrechtelijke beschermd is op de website staan dat kunt u contact met ons op nemen, dit kan alleen als u de rechtmatige eigenaar ervan bent. Wij nemen vervolgens onmiddellijk stappen die daar bij passen (volgens afspraak) of halen het meteen offline indien gewenst.

3.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bezoeker, wij verbieden het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal wel. Mocht u zich hier aan storen en wordt en zodanig misbruik van uw auteursrechtelijk materiaal gemaakt dan kunt u contact met ons opnemen, wij zullen dan kijken naar een geschikte oplossing.

4. Malware

4.1 Deze website doet haar uiterste best om de website vrij te houden van welke vorm van bedreiging dan ook op het gebied van software, echter kunnen wij u nooit een 100% garantie geven. Daarom raden we u aan als u onze website (en eigenlijk elke andere) bezoekt dat u dan een virusscanner heeft draaien. Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

5. Rechten Onlinedatingwolf

5.1 Wij kunnen niet garanderen dat alles op de site correct weergeven wordt, denk hierbij aan typefouten en inhoudelijke fouten. Hiervoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Ook hebben wij het recht om ten alle tijde de site uit de lucht te halen, ongeacht welke reden. Bij overmacht kunnen wij ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

6. Privacy- en Cookiebeleid

6.1 Onze Privacy- en Cookiebeleid nemen we uiterst serieus, daarom staat deze ook in de algemene voorwaarden. Wij hebben een aparte pagina over dit onderwerp. De informatie op de desbetreffende pagina dient gelezen te worden door de bezoekers.

7. Terugbetalings- En Annuleringsbeleid

7.1 Op alle producten van Onlinedatingwolf geldt een 30 dagen niet-goed-geld-terug garantie. Een product annuleren kan door mij te mailen via richarddatingwolf@gmail.com.

8. Huisregels

8.1 De bezoekers van Onlinedatingwolf dienen zich enigszins netjes te gedragen en dit verwachten we ook van ze. Wij van Onlinedatingwolf zijn er niet om politie-agent te spelen, probeer daarom normaal met elkaar om te gaan. Het niet met elkaar eens zijn is prima zolang dit zonder gevloek of beledigen gebeurt. Wij zijn niet erg streng als de onderwerpen off-topic zijn zolang het beschaafd gebeurt. Bij haatzaaien of herhaaldelijk de fout in gaan horen sancties. Dit loopt van een waarschuwing tot een verbanning van de website.

>